Årsmøteinnkalling 2020

21.02.2020 22:38

ÅRSMØTEINNKALLING 2020

Tid: 27.03.2020 kl. 18.00

Sted: Måltidets hus, Professor Olav Hanssensvei 7.

Innkalt av: Styret i Master Team Svømmeklubb

 

Ordstyrer: velges

Referent: velges

Deltakere: Medlemmer i Master Team Svømmeklubb

Les: Innkalling med vedlegg sendes ut senest 12.03. medlemmene bør være kjent med innholdet når årsmøtet starter.

Ta med: Drikke til eget forbruk og godt humør. Alkohol nytes etter at årsmøtet er gjennomført.

 

Saksliste:

 • Velkommen ved styreleder
 • Godkjenning av innkalling og saksliste ved styreleder
 • Valg av ordstyrer og referent samt 2 til å underskrive protokollen. Ordstyrer overtar.
 • Godkjenning av årsrapport fra 2019.
 • Godkjenning av regnskap fra 2019 ved ordstyrer og kasserer.
 • Fastsettelse av medlemskontigent
 • Godkjenning av budsjett ved ordstyrer og kasserer.
 • Styresammensetning
 • Valg av nytt styre og øvrige verv ved ordstyrer og valgkomite.
 • Oppsummering av masters NM 2020.
 • Innkomne saker.
 • Årets romling ved styret.

ÅRSFEST

 

Tilbake

Kontakt

ROMA
c/o Møllerop
Ragbakken 48b
4042 Hafrsfjord

Styreleder Helen H Strømberg
Mobil:91852034
Nestleder: Trine Aa Sekkesæter
Mob: 47510048

© 2021 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Webnode