Styret og utvalg VALGT FOR 2017   

Styreleder:       Trine Aasland Sekkesæter
Nestleder:         Morten Jarland
Oppmann:        Jeanette Aasland
Sekretær:         Gøril Gripsgård
Kasserer:          Ingebjørg Berge
Styremedlem:  Cato Selbakk
Styremedlem:  Atle Lenschow
 
Varamedlemmer til styret: Ingrid Strugstad
 
 
Andre verv/utvalg
Revisorer:     Ingunn Furre Haaland
                     Reidar Hamre
                                  
Valgkomite:   Anne Turid Håland                     
                      Olaug Kolnes
 
*Festkomité:  Mariann Thuv
                     Jan Erlend Garshol
                     Aril Bråten

                     Ingrid Møllerup
                     Anita Westmoen

                            
 
IT-gjengen:  Morten Jarland
                    Eirik Johannes Ramstad
 
Svømmealliansen: Geir Andersen
 
Trener: 
 
* Man må regne med at de som er par, gjerne stiller som 1 person. Det er for øvrig svært viktig at det fortsetter å være et rullerende rydde-ansvar ifm klubbens arrangementer.  Det må derfor føres en oppdatert oversikt over medlemmenes deltakelse i denne sammenheng.